تست سقوط آیفون 7

آیفون 7 در سقوط از هلی کوپتر جان سالم به در برد [مشاهده کنید]

آیفون 7 در سقوط از هلی کوپتر جان سالم به در برد [تماشا کنید]

این بار با یک آزمایش سقوط دیگر همراه خواهیم بود، آزمایشی که طی آن یک آیفون 7 از ارتفاع بالا و از داخل یک هلی کوپتر به پایین پرتاب...