تشخیص عکس آمازون

سیستم جدید هوش مصنوعی آمازون برای تشخیص عکس ها

سیستم جدید هوش مصنوعی آمازون برای تشخیص عکس ها

یکی از ویژگی های اولیه و اصلی در سیستم های هوش مصنوعی توانایی تشخیص عکسها و پردازش آنها است. کمپانی های گوگل و مایکروسافت پیش از این با استفاده...