تصادف پوکمون گو

پوکمون گو جان پسربچه 9 ساله را گرفت

پوکمون گو جان پسربچه 9 ساله را گرفت

عرضه بازی پوکمون گو موجی از هیجان و دیوانگی را در بین بازیکنان به وجود آورد تا جاییکه برخی بازیکنان در موقعیت‌های خطرناک و در حین رانندگی نیز این...