تصاویر اندروید مارشمالو

نسخه بتا اندروید مارشمالو

تصاویر فاش شده از نسخه بتا اندروید مارشمالو بر روی سامسونگ گلگسی اس 6

سامسونگ اخیراً نسخه بتا اندروید مارشمالو را بر روی دو دستگاه گلکسی اس 6 و اس 6 اج برای تعداد مخصوصی دستگاه در بریتانیا موجود نموده است که البته انتظار...