تصاویر مفهومی آیفون 7

تصاویر مفهومی زیبا از آیفون ۷

درست است که برای صحبت کردن از آیفون ۷ اپل هنوز زود است اما طراحان خلاق و البته شایع پراکنان گوششان به این حرفها بدهکار نیست. از آخرین شایعاتی...