تعرفه های اینترنت

بالاخره نرخ‌های جدید اینترنت اعلام شد!

بالاخره نرخ‌های جدید اینترنت غیر حجمی اعلام شد!

پس از اعلام نامحدود شدن اینترنت، اعتراض مردم به نحوه‌ی برنامه‌ریزی طرح و پس از آن برچیده شدن آن، سرانجام امروز وزیر ارتباطات نرخ های جدید سرویس اینترنت پرسرعت...