تعویض صفحه نمایش آیفون

اجبار قانونی اپل توسط دادگاه روسیه برای تاسیس مرکز تعمیرات در این کشور

آیفون‌ها برای صاحبانشان در روسیه به یک معضل تبدیل شده‌اند. دیمیتری پتروف یکی از دارندگان گوشی آیفون است که پس از صدمه دیدن صفحه نمایش گوشی، هیچ گزینه‌ای برای...