تغذیه کودکان بازی

تغذیه کودکان و بازی

تاثیرات بد بازی‌های مرتبط با تنقلات و فست‌فود‌ها بر روی تغذیه کودکان!

اگر فرزند شما بیش از حد مجاز غذا میل می کند و یا به جای غذاهای سالم به فست‌فود، آبنبات‌ها و غذاهای ناسالم روی آورده است، این ممکن است...