تغییر لوگو گوگل

لوگو جدید گوگل

تماشا کنید: آیکون و لوگو گوگل تغییر کرد

روز گذشته سه ماهه سوم سال جاری به پایان رسید و اکنون در سه ماه پایانی سال 2015 قرار داریم. اگر شما از تاریخ میلادی پیروی می کنید، این تاریخ بهترین زمان...