تغییر نام فایل‌ها در مک

تغییر نام دسته‌ای فایل‌ها در مک

نحوه تغییر نام دسته‌ای فایل‌ها در مک بدون نیاز به برنامه‌ای خاص

یکی از کارهایی که روش انجام آن‌ چندان واضح و روشن نیست، تغییر نام دسته‌ای فایل‌ها می‌باشد. اگر چندین تصویر در اختیار داشته باشید و بخواهید آن‌ها را تغییر...