تغییر نام فایل‌ها

تغییر نام دسته‌ای فایل‌ها در مک

نحوه تغییر نام دسته‌ای فایل‌ها در مک بدون نیاز به برنامه‌ای خاص

یکی از کارهایی که روش انجام آن‌ چندان واضح و روشن نیست، تغییر نام دسته‌ای فایل‌ها می‌باشد. اگر چندین تصویر در اختیار داشته باشید و بخواهید آن‌ها را تغییر...