تماس تصویری در وات اپ

تماس تصویری به زودی در واتس اپ

تماس تصویری به زودی به واتس اپ می‌آید

واتس اپ سرویس پیام رسانی است که مدتی قبل فیسبوک آن را با پرداخت مبلغ زیادی از آن خود کرد و از آن زمان به بعد این کمپانی در...