تماس رایگان با هنگوت

تماس رایگان با Hangouts

تماس رایگان با Hangouts به فرانسه

پس از حملات تروریستی بعد از ظهر روز جمعه، گوگل برای اطلاع رسانی هر چه بهتر بین دوستان و خانواده های فرانسوی، برای مدت محدودی تماس رایگان با Hangouts...