تولد 15 سالگی پلی استیشن 2

کنسول شکوهمند پلی استیشن 2 پا به 15 سالگی گذاشت

کنسول شکوهمند پلی استیشن ۲ پا به ۱۵ سالگی گذاشت

فردا روز مهمی برای خانواده پلی استیشن می باشد، اما روزی که در آن سپری می کنیم نیز، چندان کم اهمیت نیست. امروز پلی استیشن ۲ می تواند تولد...