تکنولوژی واقعیت افزوده

اپل واقعیت افزوده را با اپلیکیشن دوربین آیفون تلفیق می‌کند

اپل واقعیت افزوده را با اپلیکیشن دوربین آیفون تلفیق می‌کند

اپل بر این باور است که آینده از آن واقعیت افزوده خواهد بود و این تکنولوژی پتانسیل‌های بهتری نسبت به واقعیت مجازی در اختیار دارد. با توجه به موفقیت...