تکنولوژی ClearForce

گلکسی اس ۷ به سیستمی مانند تاچ سه بعدی مجهز می شود[شایعه]

گلکسی اس ۷ به سیستمی مانند تاچ سه بعدی مجهز می شود[شایعه]

یکی از بزرگترین ویژگی‌های آیفون ۶ اس و آیفون ۶ اس پلاس سیستم تاچ سه بعدی آنها می باشد که نظر بسیاری  از  کاربران را به خودجلب کرده است....