جذب سرمایه در استارتاپ

کیک استارتر شتاب دهنده استارتاپ ها

کیک استارتر به عنوان شتاب ‌دهنده استارتاپ ها 300 هزار شغل ایجاد کرد

کیک استارتر یک استارتاپ بسیار موفق است که وظیفه آن شتاب دهی در انجام استارتاپ‌های مختلف و پیدا کردن یک سرمایه گذار است. به گونه‌ای که ایده‌های مختلف در...