حفره امنیتی Stagefright

بروزرسانی امنیتی HTC

انتشار بروزرسانی امنیتی برای تلفنهای HTC One E9 و +One E9

پس از پیدایش یک حفره امنیتی بسیار خطرناک به نام Stagefright؛ کمپانی گوگل موضوع امنیت تلفن‌های همراه را جدی تر گرفته است و با ارائه بروزرسانی‌های امنیتی ماهانه برای سیستم...