حقایق جالب در مورد چپ دست ها

دیجی فکت؛ 8 حقیقت جالب در مورد چپ دست ها

دیجی فکت؛ 8 حقیقت جالب در مورد چپ دست ها

گروه جمعیتی کوچکی در بین ما هستند که دانشمندان سوالات زیادی در مورد آنها دارند: چپ دست ها حدود 10% از جمعیت انسان ها چپ دست هستند. هنوز معلوم نیست...