حقایق جالب در مورد کوکاکولا

دیجی فکت؛ 15 حقیقت جالب در مورد کوکاکولا

دیجی فکت؛ 15 حقیقت جالب در مورد کوکاکولا

این برند که به یکی از نمادهای آمریکا تبدیل شده در تمام دنیا شناخته شده است و در بیش از 200 کشور دنیا به فروش می رسد. به طور میانگین...