حقایق در مورد گوگل

دیجی فکت؛ 16 حقیقت جالب در مورد گوگل. لری پیج و سرگئی برین بنیانگذاران گوگل

دیجی فکت؛ 16 حقیقت جالب در مورد گوگل

گوگل آنقدر کارهای زیاد و مختلفی را انجام می دهد که واقعا نمی توان همه ی آن ها را پیگیری کرد! این شرکت که در سال 1996 توسط لری...