10 حقیقت شگفت انگیز در مورد گوگل که کمتر کسی آنها را می‌داند

10 حقیقت شگفت انگیز در مورد گوگل که کمتر کسی آنها را می‌داند

«گوگل یک شرکت معمولی نیست و قصد نداریم به یکی از آن‌ها تبدیل شویم.» سرگی برین و لری پیج بنیانگذاران گوگل، نامه خود را در قالب ثبت اوراق بهادار...