خالق اولین کامپیوتر

امروز از دریچه تاریخ: نخستین رایانه جهان متولد شد

امروز از دریچه تاریخ: نخستین رایانه جهان متولد شد

75 سال پیش در چنین روزی یعنی 12 می سال 1941 میلادی اولین رایانه کامل جهان توسط کنراد زوس آلمانی اختراع شد. با آنکه دستگاه‌های بسیاری به عنوان رایانه به...