خودروی ناپدید شونده

دارپا قصد ساخت خودروهایی را دارد که بعد از رساندن منابع به مقصد ناپدید شوند

دارپا قصد ساخت خودروهایی را دارد که بعد از رساندن منابع به مقصد ناپدید شوند

اگر خودرویی وجود داشت که بعد از رساندن آذوقه به یک روستای دورافتاده یا گروهی از سربازارن ناپدید می‌شد چه احساسی پیدا می‌کردید؟ به نظر دیوانه‌وار می‌آید، مگر نه؟...