خوردنی

دیجی فکت:۵۲ دانستنی درباره ی غذاها که کمتر کسی می‌داند!

آیا تا بحال به غذایی که میخورید فکر کرده اید؟ به غذایی که دیگر مردم جهان میخورند چی؟ با چه نوع غذاهایی موافقید؟غذا های پر چرب و خوشمزه یا...