دستیار دیجیتال مایکروسافت

کرتانا در اتومبیل ها: مایکروسافت با دستیار صوتی خود به جاده ها می آید

کرتانا در اتومبیل ها: مایکروسافت با دستیار صوتی خود به جاده ها می آید

 مایکروسافت با دستیار صوتی کرتانا و سیستم عامل ویندوز قصد دارد در اتومبیل ها حضور پیدا کند. نظرتان درمورد حضور کرتانا در اتومبیل ها چیست؟ البته که این اتفاق ممکن است...