دفتر کار آمازون

آمازون یک دفتر شیشه‌ای پر از گونه‌های در معرض خطر گیاهی می‌سازد

کمپانی آمازون قصد دارد دفتر کاری جدید خود را مرکز شهر سیاتل احداث کند. اما این دفتر کاری با سایر دفاتر متفاوت است چرا که این کمپانی می‌خواهد مطمئن...