دمو فیفا 17

سیستم مورد نیاز فیفا 17 بر روی PC

سیستم مورد نیاز فیفا 17 بر روی PC

نسخه PC فیفا 17 (FIFA 17) ششم مهرماه در آمریکای شمالی و اول مهرماه برای کاربران Origin منتشر می‌شود. در همین رابطه اکنون حداقل سیستم مورد نیاز و سیستم...