دونگ جین کوه

مدیر سامسونگ بابت حوادث پیش آمده برای گلکسی نوت 7 عذرخواهی کرد

مدیر سامسونگ بابت حوادث پیش آمده برای گلکسی نوت 7 عذرخواهی کرد

صدور دو دوره فراخوان جمع آوری برای گلکسی نوت 7 سامسونگ را از سمت سرمایه گذاران و مشتریان تحت فشار قرار داده است و اگرچه این کمپانی هنوز دلیل...