ذخیره فایل PDf توسط Microsoft Edge

مایکروسافت اج

ذخیره اسناد PDF در مرورگر مایکروسافت اج همچنان غیر ممکن است

در حال گشت و گذار در انجمن گفتگوی مایکروسافت بودیم که به یک موضوع جالب که سیلی از شکایات را به همراه داشت برخوردیم . تعداد بسیار زیادی از کاربران...