ربات انسان نمای Kengoro

Kengoro، ربات انسان نمایی که با عرق کردن خود را خنک می‌کند

Kengoro، ربات انسان نمایی که با عرق کردن خود را خنک می‌کند!

روزی توماس ادیسون گفته بود نبوغ یعنی 99 درصد عرق ریختن و 1 درصد الهام گرفتن. محصول نوآورانه‌ای که امروز و در این مطلب قصد معرفی آن را داریم،...