ربات تیگر

ربات دیزنی عملکردی شبیه به شخصیت کارتونی تیگر دارد

ربات دیزنی عملکردی شبیه به شخصیت کارتونی تیگر دارد

بخش تحقیقاتی دیزنی سال گذشته اعلام کرد یکی از اهداف این کمپانی آوردن شخصیت های افسانه ای به دنیای واقعی است و اکنون در تحقق این هدف شاهد یک...