ربات چهار چرخ

ربات چهار چرخ Disney که بر روی دیوار عمودی حرکت می‌کند!

ربات چهار چرخ Disney که بر روی دیوار عمودی حرکت می‌کند!

آیا قبول دارید که ربات‌های اتومبیل شکل نسبت به ربات‌های پرنده یا همان پهپاد ها نقطه ضعف آشکاری دارند: این گونه ربات‌ها نمی‌توانند پرواز کنند و محدود به زمین...