رد دد 2017

تیزر نسخه جدید Red Dead توسط راک استار منتشر شد

تیزر نسخه جدید Red Dead توسط راک استار منتشر شد

روز گذشته، راک استار با انتشار تصویری همراه با لوگوی قرمز حدس و گمان‌های زیادی به وجود آورد و بسیاری بر این باور بودند که این کمپانی قصد دارد...