رمزگذاری لاین

رمزگذاری سرتاسر به مسنجر لاین می‌آید

پیام‌های سراسر رمزگذاری شده به مسنجر لاین می‌آید

از آنجایی که کاربران به دنبال خدماتی هستند که امنیت و حریم خصوصی بهتری را در اختیار آنها بگذارد، تمام پیام رسان‌های محبوب به تدریج در حال اضافه کردن...