روبات های سامسونگ

سامسونگ روبات‌ها را به خدمت خود می گیرد

سامسونگ روبات‌ها را به خدمت خود می گیرد؛ ورود روبات‌ها به کارخانه‌های کره‌ای‌ها

روبات‌ها. به طور حتم همه ما انسان ها آنها را دوست داریم! آنها کم کم در حال وارد‌شدن به زندگی ما هستند و این حقیقتی انکارناپذیر است و در آینده شاید...