ری استارت کردن مودم

یک راه ساده برای رفع مشکل اتصال به اینترنت؛ مودم خود را ری استارت کنید

یک راه ساده برای رفع مشکل اتصال به اینترنت و کاهش سرعت

روتر ها و مودم‌ها در واقع کامپیوترهای کوچکی هستند که اغلب می‌توانند 24 ساعته و در 7 روز هفته بدون مشکل کار کنند. اما اگر بیشتر از این روشن...