ساعت تعطیلی در Google Map

گوگل

گوگل  ساعات تعطیلی را به نقشه و جستجوگر خود اضافه کرد

شاید برای شما هم این اتفاق افتاده باشد که در یک روز تعطیل قصد دارید به یک رستوران خاص ، یک فروشگاه و یا یک مکانی بروید اما ندانید...