سامانه برخورد پهپاد

پهپاد

به زودی پهپادها مجهز به رادار می‌شوند

پهپادها در نگاه اول جنبه سرگرمی و تفریح دارند. گرچه گزارش‌های زیادی از برخورد پهپادها با موانع و افراد گزارش‌شده است. با افزایش استفاده از پهپادها برای فیلم‌برداری، میزان برخورد...