سرآغاز عصر فضا

یوری گاگارین به عنوان اولین انسان فضانورد به فضا رفت

امروز از دریچه تاریخ: یوری گاگارین به عنوان اولین انسان فضانورد به فضا رفت

55 سال پیش در چنین روزی یعنی 12 آوریل سال 1961 میلادی یوری گاگارین پدر فضانوردی جهان لقب گرفت و این روز را به پاس خدمات وی، روز فضانوردی...