سرعت اینترنت گوشی

سرعت جهانی اینترنت رو به افزایش است

سرعت جهانی اینترنت رو به افزایش است

کره جنوبی همچنان سریع‌ترین اینترنت جهان را دارد اما به گزارش شبکه تحویل محتوا Akamai، میانگین سرعت جهانی اینترنت نسبت به سال گذشته با افزایش رو به رو بوده...