سرعت صوت

کشف بادهایی با ۷ برابر سرعت صوت در سیاره‌ای دیگر

کشف بادهایی با ۷ برابر سرعت صوت در سیاره‌ای دیگر

وقتی که دانشمندان سیاره‌ای به اندازه مشتری را در صورت فلکی روباهک پیدا کردند می‌دانستند که آب و هوای این سیاره چندان مناسب نیست. به این دلیل که HD...