سونی اکسپا زد 5

اکسپریا زد 5

سونی سه گوشی از جمله اکسپریا زد 5 پریمیوم را همین هفته معرفی می کند

سه گوشی از خانواده اکسپریا زد 5 به نام های اکسپریا زد 5 و اکسپریا زد 5 کامپکت و اکسپریا زد 5 پریمیوم همین هفته توسط سونی معرفی می شود وب سایت...