سیستم مورد نیاز فیفا 17

سیستم مورد نیاز فیفا 17 بر روی PC

سیستم مورد نیاز فیفا 17 بر روی PC

نسخه PC فیفا 17 (FIFA 17) ششم مهرماه در آمریکای شمالی و اول مهرماه برای کاربران Origin منتشر می‌شود. در همین رابطه اکنون حداقل سیستم مورد نیاز و سیستم...