سیستم پرداختی ال جی

ال جی G Pay معرفی شد؛ سیستم پرداخت موبایلی ال جی

ال جی G Pay معرفی شد؛ سیستم پرداخت موبایلی ال جی

اینطور که پیش می رود در سال های آینده هر کمپانی برای خود یک سرویس پرداخت موبایلی خواهد داشت. بعد از راه اندازی سرویس های پرداخت موبایلی اپل و...