شارژ باطری

شارژ گوشی بدون نیاز به برق

پنج روش خلاقانه برای شارژ گوشی بدون نیاز به برق

اگر فقط یک عامل در گوشی های هوشمند برای ما استرس زا باشد پیام تمام شدن باطری است. مخصوصا وقتی در جایی نیستیم که بتوانیم گوشی را شارژ کنیم....