شاکا شاکا

مسواک هوشمند Shaka Shaka از سلامت بهداشت دندان کودک شما اطمینان حاصل می‌کند

بگذارید رو راست باشیم، آماده کردن کودکان برای خواب می‌تواند کار سختی باشد. راضی کردن آن‌ها به مسواک زدن دندان‌هایشان و شستن سر و صورتشان حتی می‌تواند تا مرز...