شمع هوشمند LuDela

شمع هوشمند LuDela

با اولین شمع هوشمند جهان به نام LuDela آشنا شوید

دوست داشته باشید یا نه، تمام وسایلی که به صورت روزمره از آن‌ها استفاده می‌کنیم، به مرور زمان هوشمند می‌شوند. این روند از ابزارهایی مانند گوشی‌های تلفن همراه آغاز...