شهرهای آینده

تجسمی از ساختمان‌ها در 30 سال آینده

تجسمی از صنعت ساختمان‌سازی در 30 سال آینده

یان پیرسون یکی از آینده‌ نگرهایی است که بیش از 85 درصد از پیش‌گویی‌های او به واقعیت پیوسته است. او به ما کمک می‌کند تا از آینده ساختمان‌سازی تصوراتی داشته...