شکایت بر علیه اپل

اپل 862 میلیون دلار جریمه می‌شود؛نقض یکی از اختراعات دانشگاه ویسکانسین در ساخت تراشه‌های A7 و A8

اپل ۸۶۲ میلیون دلار جریمه می‌شود؛ نقض یکی از اختراعات دانشگاه ویسکانسین در ساخت تراشه‌های A7 و...

به تازگی یک هیئت منصفه حکمی صادر کرده است که اپل در ساخت تراشه‌های A8 ،A7 و A8X حق اختراع دانشگاه ویسکانسین را نقض کرده است وبه همین دلیل احتمال می رود...